Ocenění

2022 – Monografie Východ proti Západu? Krymská válka (1853-1856) pohledem historické antropologie byla hodnotitelskou komisí vyhlášena vítěznou knihou ročníku 2022 Soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově na děleném 1.-2. místě. 

2021 – laureát Ceny Egona Erwina Kische (hlavní mezinárodní cena) za monografii Východ proti Západu? Krymská válka (1853-1856) pohledem historické antropologie, na základě nominace Nakladatelství Karolinum.

2019 – ocenění monografie Krev, čest a hrůza – Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747 v Soutěži vysoce kvalitních monografií Univerzity Karlovy na 22.-25. místě ze 77 oceněných publikací. 

Nominace

2021 – nominace děkanky FHS UK na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za monografii Východ proti Západu? Krymská válka (1853-1856) pohledem historické antropologie.

2020 – nominace děkanky FHS UK na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty absolventy studia ve studijním programu 2020 za disertační práci Východ proti Západu? Reprezentace války v egodokumentech britských a ruských účastníků Krymské války 1853–1856 (vedoucí PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.). Ministr následně pro rok 2020 zrušil udílení cen za vědeckou činnost s ohledem na probíhající pandemii.

2015 – nominace děkanky FHS UK na Cenu rektora UK – Cenu prof. JUDr. Karla Engliše za diplomovou práci Krev, čest a hrůza. Reprezentace pevnostní války v obléhacích denících britských obránců Bergen-op-zoom z roku 1747 (vedoucí PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.). 

2013 – nominace děkana FHS UK na Bolzanovu cenu za diplomovou práci Význam bastionových fortifikací ve vývojovém procesu vojenské revoluce (vedoucí doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.).