Krev, čest a hrůza

KREV, ČEST A HRŮZA. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747
Praha: Scriptorium, 2017.

480 stran, 16 barevných a 15 čb vyobrazení

Ve své druhé monografii se věnuji v dějinách obléhací války 18. století proslulému, abnormálnímu a šokujícímu obležení klíčové nizozemské pevnosti Bergen op Zoom v roce 1747 během války o dědictví rakouské. Bergen bylo vrcholné dílo Holandského Vaubana, neboli generála barona Menna van Coehoorna, které se vyznačovalo kombinací všech dobově nejvyspělejších obranných prvků a technik. Jinak suverénně vítězná francouzská armáda Bergen dobyla shodou okolností až po 64 dnech mimořádně krvavého boje, kdy utrpěla ztráty převyšující 20.000 mužů. V knize se věnuji historicko antropologické analýze a interpretaci dochovaných unikátních pramenů, sepsaných britskými vojáky přímo v obleženém městě a snažím se zachytit jejich kulturu války, jejich symbolický svět, příslovečnou pavučinu významů, ve které během boje žili a umírali. Tato práce představuje prvotní českou snahu o etablování v zahraničí již dlouhodobě respektovaného žánru symbolické historické antropologie války a vojenství.

Kniha obsahuje i kompletní do češtiny přeloženou edici jednoho z hlavních pramenů, neboli Původního a věrného deníku obležení města Bergen op Zoom, vydaného v roce 1747 v Londýně.

Diplomová práce, z níž vychází tato monografie, obdržela v roce 2015 fakultní nominaci na Cenu rektora – Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů Univerzity Karlovy za FHS UK.

Monografie se umístila v Soutěži vysoce kvalitních monografií Univerzity Karlovy 2019 na 22.-25. místě ze 77 oceněných publikací (více zde).

Vybraný výsledek RIV, H18, Modul 1.

This book was typeset using the Andron typeface. Many thanks to its designer Andreas Stötzner for kindly providing us with significant price reduction for academic use.

Recenze:

Dějiny – teorie – kritika 1/2018: Jiří Hutečka. Text (in English) zde.
Dějiny a současnost 2/2019. Vítězslav Prchal. Text zde.
Časopis Národního muzea. Řada historická. 186 (3-4) / 2017: 86-88. Libor Jůn.

Distribuce:

Kosmas.cz