Kolektivní monografie

Fnav2grXEAIAquaKolektivní monografie Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě představuje projekt, který velmi významně rozvinul témata, zmíněná v některých příspěvcích na eponymní mezinárodní odborné konferenci, která byla uspořádána v roce 2021 na FHS UK. Kniha je pro nás významná i z toho důvodu, že představuje první svazek nové ediční řady, kterou Společnost pro výzkum dějin vojenství vytvořila ve spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium, a to Militaria academica. Ta
V této knize jsem editorem a autorem jedné ze studií.
– Petr Wohlmuth, „´Byly to strašný dva roky… cítil jsem se jako vězeň…´Aktérské úniky z paměti a zkušenosti povinné základní vojenské služby,“ in Petr Wohlmuth, Vojenská služba v interdisicplinární perspektivě (Scriptorium a Společnost pro výzkum dějin vojenství: Dolní Břežany a Terezín, 2022), 123–151.
Distribuce zde.

Snímek obrazovky 2021-11-18 v 18.46.16Kolektivní monografie MEZI PAKÁRNOU A SLUŽBOU VLASTI – Základní vojenská služba (1968-2004) v aktérské reflexi představuje hlavní výstup našeho grantového projektu GAČR 19-19311S, Armáda jako nástroj socializace: reflexe fenoménu základní vojenské služby, kde jsem byl spoluřešitelem v rámci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Monografie byla přijata k publikování a vychází v lednu 2022.

V českém jazyce se jedná o vůbec první práci, která z perspektivy orální historie otevírá problém aktérské zkušenosti českých mužů s nuceným absolvováním povinné vojenské služby, a to v časovém rozmezí 1968–2004, vyznačeném nástupem tzv. normalizace a pak rokem zrušení povinné vojenské služby.

Výzkum, stojící v pozadí této monografie byl představen na Semináři Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, který se uskutečnil 20. října 2021. Záznam přednášky a diskusí je k dispozici na Podcastu ÚSD AV ČR, nebo také zde.

V této kolektivní monografii jsem autorem jedné kapitoly a spoluautorem další.

– Wohlmuth, Petr. „Armádní disciplinační řád v historické subjektivitě bývalých vojáků základní služby.“ In Hlaváček, Jiří, ed. Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968–2004) v aktérské perspektivě, 200–282. Praha: Academia, 2022.

– Altman, Karel; Hlaváček, Jiří a Wohlmuth, Petr. „Každodenní interakce a rituály vojáků základní služby.“ In Hlaváček, Jiří, ed. Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968–2004) v aktérské perspektivě, 77–124. Praha: Academia, 2022.

Recenze:

Jan Lukavec, „O vojně, která z chlapců dělala prostitutky,“ Deník N 161/2022 (10. 6. 2022).

980_bigV kolektivní monografii LIDÉ A HRADBY – Bastionové pevnosti a jejich život,  skupina historiků vojenství dále rozvíjela inspirace, které zazněly na stejnojmenné vojensko-historické odborné konferenci v Terezíně. Jsem zde autorem jedné kapitoly.

– Wohlmuth, Petr. „Dvě stě let ve flanderském podzemí. Teoretické úvahy o historické zkušenosti podzemní války.“ In Hofman, Jiří, ed. Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život, 75-99. České Budějovice: Veduta, 2020.

Distribuce zde.