Bastionové pevnosti a vojenská revoluce

BASTIONOVÉ PEVNOSTI A VOJENSKÁ REVOLUCE
Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a Ravelin XIV, 2015.

284 stran, 27 barevných a 13 čb vyobrazení.

Bastionové pevnosti, v naší zemi často nepřesně označované jako pevnosti „barokní”, které v 16. a 17. století svými působivými hvězdicovými tvary pokryly většinu Evropy, jsou něčím více než zajímavou stavebně- technickou památkou. Byly prestižní pýchou králů a knížat, zkázou jejich pokladen a také pilířem, kolem kterého se otáčela válka v západní Evropě v raném novověku. V kamenném labyrintu hradeb a příkopů se během obrany a dobývání hlavních evropských pevností jako Bělehradu, Turína nebo Ostende často vrhaly vstříc smrti desítky tisíc vojáků. Tato práce představuje pokus porozumět významu, jaký bastionové pevnosti měly pro evropské vojenství a jakou roli v něm hráli jejich demiurgové – tvůrci, dobyvatelé a obránci – evropští vojenští inženýři.

Text představuje snahu detailněji konceptualizovat Parkerovu modulaci vývojového procesu vojenské revoluce, spoléhající dosud spíše intuitivně na kauzační roli vývoje bastionové fortifikace v 16. až 18. století. Jedná se o první českou odbornou vojensko – historickou monografii, opírající se o teorii vojenské revoluce.

Diplomová práce, z níž vyšla tato monografie, obdržela v roce 2013 fakultní nominaci na Bolzanovu cenu za FHS UK.

Vybraný výsledek RIV, H20, Modul 1.

Recenze: Vlastivědný věstník moravský 70/1, 102-103, Mgr. Josef Šrámek, PhD. Text online zde.

Distribuce: FHS UK nebo Kosmas.