(Znovu)objevený dokument

Dokument „Vauban“ z roku 2009, byl v České televizi uveden jako „Vauban – stavitel pevností“. Jedná se o výrazně romantizující, vojensko-historicky dosti nepoučený, ale přesto zajímavý dokument, zabývající se mnohem více Vaubanovými nemanželskými dětmi a milenkami, než jeho významem pro dějiny fortifikačního umění, obecněji raně novověkého vojenství nebo budování francouzského absolutistického státu. Netřeba se více pozastavovat, toto je prostě „pop“-historický francouzský pohled na Vaubana, plně odpovídající zjednodušeným národním pohledům na osobnosti, které se naneštěstí staly zploštělou historickou ikonou. Celý příspěvek