Seminář Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Snímek obrazovky 2021-11-18 v 18.46.16Dne 20. října 2021 se v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR konal Seminář ÚSD, tentokrát na téma Základní vojenská služba v aktérské reflexi, který shrnoval náš tříletý výzkum v rámci grantového projektu GAČR 19-19311S, Armáda jako nástroj socializace: reflexe fenoménu základní vojenské služby, kde jsem byl spoluřešitelem v rámci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Hlavní výstup tohoto projektu představuje monografie Mezi pakárnou a službou vlasti, která byla přijata k publikování a v nakladatelství Academia vychází v lednu 2022. Celý příspěvek

Udělení Ceny Egona Erwina Kische

IMG_2027S potěšením jsem se dnes dozvěděl, že na základě nominace nakladatelství Karolinum jsem se z rozhodnutí Správy odkazu Egona Erwina Kische a Klubu autorů literatury faktu stal pro rok 2021 laureátem Hlavní mezinárodní Ceny Egona Erwina Kische, a to za svoji třetí monografii Východ proti Západu? Krymská válka (1853-1856) pohledem historické antropologie. Tohoto ocenění si vážím a děkuji za něj!

Bastionové pevnosti v pořadu Historie Plus

Historie_PlusPoslední díl pořadu Historie Plus na ČRPlus se nesl v duchu dějin vojenství. Kateřina Havlíková natočila výborný pořad o největších „českých“ bastionových pevnostech Josefovu a Terezínu, se zvláštním ohledem na jejich unikátní podzemní protiminové systémy a historickou zkušenost s minovou válkou během obléhání. Pořad z pevností snímá jejich obvyklý turistický romantický háv. Promlouvá v něm odborník na historické rekonstrukce a pevnost Josefov inženýr architekt Lukáš, Hudák a dále dva členové naší Společnosti pro výzkum dějin vojenství, tedy Jiří Hofman a já.

Militární Dějiny a současnost 6/2021

Snímek obrazovky 2021-07-02 v 23.58.08Právě vychází letošní již šesté číslo populárního časopisu Dějiny a současnost, a to číslo militární, nesoucí podtitul „Války. Jak proměňují naše životy?“ Naleznete v něm kromě jiných velmi zajímavých textů (za všechny jmenujme „Ohňostroje mužnosti“ od Jiřího Hutečky), také můj příspěvek „Dvě tváře otce Arsenije – příběh z krymské války a obléhání Sevastopolu“. Vrátil jsem se na kratším prostoru k tématu své poslední monografie. Pořízení nového čísla ĎaSu vřele doporučuji.

Zoufalství, jaderné rakety a magické hory

8k11__2__192V druhém letošním čísle recenzovaného časopisu Český Lid / Czech Ethnological Journal, právě vyšla má studie „Zoufalství, jaderné rakety a magické hory. Uchronický příběh bývalého vojáka základní služby.“ V rámci našeho probíhajícího výzkumného projektu Armáda jako nástroj socializace (GAČR 19-19311S), jsme pořídili značné množství orálně-historických rozhovorů. Řada z nich odhalila skutečně traumatické následky nuceného absolvování dvouleté základní vojenské služby, a to zejména v 70. a 80. letech minulého století. V jednom z narativů, který jsem zaznamenal, byl zachycen unikátní uchronický příběh (viz Portelli), který jsem zpracoval podle paradigmatu orální historie, k němuž se hlásím – podle kulturálního post-pozitivistického přístupu. Celý příspěvek

Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě

V Praze se ve dnech 24. a 25. června bude konat ojedinělá odborná konference z oboru historie vojenství, kterou spolupořádá Společnost pro výzkum dějin vojenství, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Etnologický ústav AV ČR a sdružení Terezín – město změny. Představí se celkem 17 příspěvků z několika paradigmatických oblastí zkoumání problému organizace, disciplinace, zkušenosti, kultury a právní stránky vojenské služby. Od militárního panelu na 11. sjezdu českých historiků v Olomouci v roce 2017 se na domácí půdě nekonalo tak reprezentativní setkání. Více informací zde na webu SVDV.

Militární číslo Národopisného věstníku

NVestnik2_20Vyšlo nové číslo Národopisného věstníku, obsahující mj. tematický blok tří studií (Karel Altman, Jiří Hlaváček a rovněž můj text), představujících jeden z výstupů našeho projektu zkoumání paměti a zkušenosti základní vojenské služby v letech 1968-2004, postaveného na orálně-historických rozhovorech. Studie rovněž představují předzvěst rozsáhlé kolektivní monografie na stejné téma, která má vyjít na podzim příštího roku. Tématem studií je zkoumání způsobů narativní rekonstrukce ZVS v mezigenerační perspektivě, problém dvojí vojenské loajality u těch, kteří se po ZVS přidali k jinému typu militární praxe a také „kult čísla“, jeden z definujících rysů takzvaného systému mazácké vojny.

Národopisný věstník 2/2020 ke stažení zde.

Kniha již v tisku

snimek-obrazovky-2020-10-14-v-22.35.46-2V tomto týdnu odešla z nakladatelství Karolinum do tiskárny moje třetí monografie, Východ proti Západu – Krymská válka (1853-1856) pohledem historické antropologie. Podle všeho by se měla na pultech knihkupectví objevit do 4-6 týdnů. Tento konflikt je stále – a pro české prostředí to platí více než dvojnásob – dominantně zpodobňován dosti schematickým způsobem jako civilizační konflikt, do jehož nečekané podoby se promítla především zásadní nekompetentnost vojenských elit všech bojujících stran. Prostřednictvím zkoumání zachovaných egodokumentů (deníků, dopisů apod.) celkem 141 jeho účastníků z britské a ruské strany jsem se pokusil přinést zcela jiný pohled, a to pohled na válku zdola, očima nikoli politických pozorovatelů a diplomatů, ale těch, kteří v ní přímo bojovali, trpěli a umírali. V podzimním katalogu Karolina je kniha představena na stranách 14-15 včetně krátké ukázky.

Odevzdaný rukopis

EUcMzAMWoAAHp_jTéměř pět let poté, co ve mě vyklíčil nápad věnovat se ve svém disertačním projektu zkušenosti účastníků krymské války z historickoantropologického hlediska, jsem odevzdal rukopis nakladateli. Začíná další fáze práce, na kterou se velmi těším a na jejímž konci, jak doufám, bude na podzim tohoto roku vydaná monografie. Jak je v mém případě již téměř zvykem, veselé čtení to věru nebude, ale doufám, že pomůže zvýšit naše porozumění tomuto téměř zapomenutému konfliktu, na který se většinou odkazuje pomocí krajně stereotypních nálepek. Nečekejte tedy ideologický příběh o střetu civilizací a boji Východu se Západem.