Nové opravy a rekonstrukce v Josefově

DSC_0140Během své sobotní návštěvy jsem v Josefově zaznamenal rovněž zahájení dalších oprav a rekonstrukcí v areálu Ravelinu XIV, spravovaném stejnojmennou organizací. Tentokrát začala rekonstrukce pasáže zadní části levého líce Detašovaného bastionu V. Opravuje se všechno – komunikační chodby, kontreskarpové zdivo, nájezdová rampa… Querlondovy velké detašované bastiony představovaly pilíře obrany na hlavním obranném úseku pevnosti Josefov, do kterého by s největší pravděpodobností vedl pravidelný útok na pevnost – prostor od pravé líce Ravelinu XIII až ke kapitále Ravelinu XV. Celý příspěvek

Uvedení knihy „Bastionové pevnosti a vojenská revoluce“ v pevnostním městě Josefov

IMG_1628V sobotu 16. května symbolicky v pevnostním městě Josefov proběhlo slavnostní uvedení mé první odborné monografie Bastionové pevnosti a vojenská revoluce. Společně s tím byla otevřena vernisáž výstavy unikátních dobových projekčních a stavebních plánů pevnosti Josefov, která vznikla péčí ing. arch. Lukáše Hudáka z asociace Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin XIV. Právě Ravelin XIV byl partnerem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy ve vydání zmíněné odborné publikace. Vernisáži výstavy a uvedení nové knihy předcházela mnou komentovaná prohlídka pevnosti Josefov včetně podzemních kasematových prostorů a střelby z dobových palných zbraní – mušket a 6liberního kasematního děla. Prohlídky se také zúčastnili zahraniční studenti FHS UK z mého kurzu v letním semestru By fire and sword… (YBH103). Celý příspěvek

Kniha je připravena

pevnosti1Kniha „Bastionové pevnosti a vojenská revoluce“ se již obrazně řečeno vylíhla z tiskárny a je připravena na slavnostní uvedení příští sobotu 16. května v pevnostním městě Josefov. S jejím uvedením bude také spojeno otevření nové vojensko – historické expozice starých josefovských pevnostních plánů. Kniha bude na místě přirozeně k zakoupení, a to za výhodnější cenu, než později v běžné distribuci.

Medaile OPPJ Ravelin XIV.

medaileIMG_20150326_114335V roce 2014 uběhlo 20 let od zahájení působení josefovského sdružení OPPJ Ravelin XIV, které se zabývá památkovou ochranou a rekonstrukcí areálu Ravelinu XIV a Bastionu IX v pevnosti Josefov a od letošního roku také muzejnictvím ve spolupráci s Čs. obcí legionářskou a Vojenským ústředním archivem Praha. Při této příležitosti jsem obdržel vojensko-historické vyznamenání – medaili s motivem josefovského rodáka a patriota a významného ochránce pevnosti, Jiřího Schwaba. Tohoto ocenění si velmi vážím a josefovským děkuji.

Knihy a jaro

Zima byla dlouhá a do pevnostního světa přichází jaro. Především se v sobotu 4. dubna koná tradiční Otevírání pevnosti Josefov. Program začíná od 11.00 a od 13.00 se koná pochod vojenských jednotek městem směrem k Bastionu I., vztyčení pevnostního praporu a pak re-enactment bojové scény z prusko-rakouské války z roku 1866. Co se týče mé „domácí fronty“, tak jsem již od října loňského roku pohlcen dvěma knihami. Zaprvé doufám, že již v průběhu dubna spatří světlo světa moje monografie Bastionové pevnosti a vojenská revoluce, vydávaná v partnerství Fakulty humanitních studií UK a sdružení Ochránci památek pevnosti Josefov – OPPJ Ravelin XIV. Text vychází z mé diplomové práce, obhájené v roce 2013 na Pracovišti Historické sociologie FHS UK. Ve stadiu finišování je i moje druhá diplomová práce, kterou budu doufám obhajovat v září 2015 na Katedře Obecné antropologie FHS UK. Text, nazvaný KREV, ČEST, A HRŮZA – Obrazy pevnostní války v obléhacích denících britských obránců Bergen-op-zoom z roku 1747, momentálně nabyl rozsahu asi 255 normostran a během příštho týdne bych již měl vytvořit první „konečnou“ verzi. Pokud se mi to podaří, pojedu se v sobotu „odměnit“ do Josefova a podívat se na otevírání pevnosti. No, myslím, že tam pojedu každopádně.

Ravelin XIV také vstupuje do nového pevnostního roku

644569_534496746601127_330417381_nPoslední březnová sobota na Ravelinu XIV byla nejen pracovní, jak jsem se již zmínil v předchozím příspěveku. Členové sdružení prováděli po areálu a předváděli střelby z tříliberního kasematového kanónu a nejnovějšího přírůstku – sedmiliberního moždíře. Jedná se o zbraň, která v druhé polovině 17. století přidala doslova třetí dimenzi do pevnostní války. V roce 1694 byly poprvé moždíře, dělostřelecké zbraně pro palbu horní skupinou úhlů, hromadně nasazeny holandským inženýrem Menno van Coehoornem při obléhání Francouzi držené pevnosti Namur. Celý příspěvek

Ravelin XIV v Josefově – konečně bez lešení

Před pěti lety, v roce 2007, byla na josefovském Ravelinu XIV zahájena další rekonstrukční fáze, tentokrát práce na nároží pravého líce. Na podzim roku 2012 bylo sejmuto lešení a dnes jsem si poprvé prošel víceméně hotové dílo. Celé nároží je vyzděné včetně kamenného armování špice a kordonu a směrem ke špici ravelinu už začala rekonstrukce střeleckého stupně – banketu, zatím jen v zemním provedení. Na jaře příštího roku se bude zřejmě pokračovat právě zde. Celý příspěvek

Pozvánka na přednášky v Josefově

Sedmého, třináctého a jednadvacátého června se v Josefově uskuteční tři zajímavé přednášky. Nepíši to proto, že jednu z nich obstarávám já – ale hlavně, abych vás pozval na zbylé dvě – přednášku doktorky Martiny Ondo Grečenkové z Historického modulu naší Fakuly humanitních studií UK a potom přednášku profesora Jiřího Škabrady z Ústavu památkové péče ČVUT. Celý příspěvek

Josefov – čištění prostoru za šíjí Bastionu XXXVI

Josefovský Bastion No. XXXVI se nachází na ostrově mezi oběma rameny řek. Za jeho šíjí se nacházelo velké zahradnictví, které ale dneš již neslouží svému účelu. Dnes celý den na místě pracovali členové sdružení Ravelin XIV na odstraňování náletových dřevin a rostlin – s pomocí své techniky. Bastion XXXVI není v příliš dobrém stavu, na mnoha místech je narušen kordon a zdivo, zázemí zahradnictví také zahrnuje nejméně jeden průraz ve zdivu atd. Po celém dni usilovné práce byla vyčištěna vcelku velká plocha, spáleno mnoho náletů a odvezeno mnoho betonových podstavců a dalšího stavebního odpadu. Večerní prudký liják s krupobitím, který prošel celými Čechami  a Moravou, byl symbolickou tečkou za celým dnem.

Celý příspěvek

Josefovské slavnosti letmo poprvé…

Přináším jen první letmé dojmy z letošních Josefovských slavností, které se jako obvykle konaly v prostoru  hlavního příkopu u Bastionu I, Shromaždiště XXX a částečně zachovaného pravého líce Ravelinu XVII a pevnostním mostem. Vlevo: replika tříliberního polního kanónu na pevnostní lafetě, náležející sdružení RavelinXIV. V  bednách připravené slaměné ucpávky, dávky prachu, za kanónem připravený nabiják a vytěrák. Celý příspěvek