Bastionové pevnosti v pořadu Historie Plus

Historie_PlusPoslední díl pořadu Historie Plus na ČRPlus se nesl v duchu dějin vojenství. Kateřina Havlíková natočila výborný pořad o největších „českých“ bastionových pevnostech Josefovu a Terezínu, se zvláštním ohledem na jejich unikátní podzemní protiminové systémy a historickou zkušenost s minovou válkou během obléhání. Pořad z pevností snímá jejich obvyklý turistický romantický háv. Promlouvá v něm odborník na historické rekonstrukce a pevnost Josefov inženýr architekt Lukáš, Hudák a dále dva členové naší Společnosti pro výzkum dějin vojenství, tedy Jiří Hofman a já.

Kniha již uvedená a v distribuci

V neděli 30. července byla v pevnostním městě Terezín slavnostně uvedena moje druhá monografie Krev, čest a hrůza. Ve stylovém prostředí dělostřeleckých kasemat na Bastionu 5 se sešlo více než 50 účastníků na velmi přátelské a zajímavé akci. Za její bezchybnou přípravu a organizaci patří velké poděkování mnoha lidem, mimo jiné Mgr. Jiřímu Hofmanovi z Pevnosti Terezín, Michalu Adamcovi a dalším členům Sappeur Corps Theresienstadt, členům terezínského Feld Artillerie Korps a také členům His Majesty’s Independent Company of Foot, jejichž přítomnost uvedení knihy, zabývající se bytostně britským tématem z vojenské historie 18. století, dodala působivou dobovou souvislost. V pátek 4. srpna se konal autorský večer v pevnostním městě Josefov, kde byla kniha rovněž představena a za jeho organizaci patří velké poděkování Mgr. Janovi Hamerskému.

Celý příspěvek

Na jaře budou praktika

matchlockAť už pozemské či nadpozemské síly, každopádně přičinily se měrou nevídanou a pod vánočním stromečkem jsem našel krásnou doutnákovou mušketu, repliku z první třetiny 17. století. V březnu nebo dubnu zavítáme se studenty kurzu Úvod do evropských militárních dějin II. do pevnosti Terezín a vyzkoušíme si dobové palebné techniky a dril s křesadlovými a nyní i doutnákovými zbraněmi.

„Budíček“ jménem Elvas?

Elvas_airV roce 2012 byla na seznam světového kulturního dědictví UNESCO pod kódem 1367bis zapsána další položka. Portugalské Posádkové město Elvas a jeho fortifikace, představující soubor městské fortifikace a několika vysunutých fortů z druhé poloviny 17. století, nacházející se na portugalsko – španělské hranici u Badajozu. Jedná se o bastionovou fortifikaci s několika nestandardními prvky, připomínajícími klešťový systém opevňování a místní radnice se pyšní tím, že Elvas údajně představuje nejrozsáhlejší zachovaný systém bastionové fortifikace na světě. Není to pravda, neboť obě velké české bastionové pevnosti – Terezín i Josefov – jsou rozsáhlejší a sofistikovanější. To je nám však málo platné. Stejný nesmyslný nárok si činí například katalánská pevnost Sant Ferran u Girony. Jak Elvas, tak Sant Ferran ovšem nad našimi pevnostmi bohužel těžce vítězí na body co se týče svého zrekonstruovaného stavu, známosti v odborné i laické komunitě a pozornosti, jaké se jim coby prvořadým historickým památkám dostává. Celý příspěvek

Seminář „Vodotechnický systém pevnostního města Terezín“

vodotechnikaDne 30. října jsem se zúčastnil zajímavého odborného semináře, pořádaného v Centru pevnostního stavitelství Terezín, nazvaného „Vodotechnický systém pevnostního města Terezín“, s příspěvkem, nazvaným „Historicko-sociální kontext hydrotechniky v bastionových pevnostech“. Zabýval jsem se obecně aktérstvím vody v historii fortifikačního stavitelství v rámci koncepce dlouhodobého vývojového procesu vojenské revoluce. Na semináři vystoupila řada odborníků z řad památkářů, historiků i architektů.

Konečně…

20130719_132733Je to mírně marnivé a banální, ale přeci jenom i ve vojensko-historické blogosféře panuje mírná okurková sezóna, nuže tedy: nevadí. Po přibližně roční snaze již mám také „svého Romaňáka“. Práce „Pevnost Terezín“ ing. Andreje Romaňáka, která vyšla v našich zeměpisných šířkách v roce 1972 jako zcela netypický titul, je svého druhu úvodní povinnou četbou pro každého zájemce o raně novověké vojenství a fortifikace. Ačkoli je patrné, že autor v době nesvobody musel čerpat z dosti omezených zdrojů, jedná se stále o velmi kvalitní odborný text. Celý příspěvek

Pevnost Terezín – neveselo, truchlivo…

terezin_zaplavy_6Letošní záplavy dopadly tvrdě na pevnost Terezín. Souhrou několika různých zanedbání a zřejmě díky přispění „těžko pochopitelného šlendriánu“ (*) během stavby protipovodňových opatření do pevnosti pronikla voda, která poničila hlavně střední obranné pásmo, protiminový systém a kontreskarpu. Jak ve svém podrobném a kvalitním monitoringu zachytil Roman Gazsi, tak neuralgickým bodem byla výpustní stavidla. Celý příspěvek

Terezínský seminář Bastionová opevnění

Ve čtvrtek 6. a v pátek 7. září se v Terezíně konal I. pracovní seminář Bastionová opevnění – zdivo, uspořádaný Národním památkovým ústavem – Ústí nad Labem, Klubem vojenské historie Terezín a Památníkem Terezín, zabývající se problematikou rekonstrukce a péče o zachovalé bastionové fortifikace v ČR. Semináře se zúčastnilo více než 30 odborníků různých oborů, od památkářů až po praktické realizátory oprav nebo dodavatele speciálního materiálu, zaznělo na něm celkem 14 příspěvků a byly provedeny dvě dlouhé exkurze na „Velkou“ i Malou pevnost. V rámci úvodního bloku, nazvaného „Jedinečnost bastionových pevností – specifika pevnosti a důvod jejich ochrany jako významného segmentu kulturního dědictví“, jsem přednesl svůj příspěvek „Bastionové pevnosti jako historické sociálně-disciplinační struktury“, který se zabýval rolí raně novověkých fortifikací v procesech vojenské revoluce a disciplinace v Evropě v 16.-18- století. Celý příspěvek

Zahájení průvodcovské sezóny v pevnosti Terezín – a terezínské coupure

Klub vojenské historie – pevnost Terezín v neděli 22. dubna zahájil sezónu prohlídek pevnostního systému. Přišlo několik desítek návštěvníků, kteří mohli kromě okruhu po povrchu i v podzemí shlédnout i zajímavou výstavu historických pohlednic. Doporučuji využít v měsíci květnu další termíny návštěv – již  zítra, tuto neděli 6. května a poté v neděli 20. května. Ještě je možné využít možnost prohlídky po telefonickém objednání ve sváteční den 8. května. Celý příspěvek

Exkurze a prohlídka pevnosti Terezín

Ve středu 4. dubna jsme do Terezína zavítali ve skupině – v rámci předmětu Sociologie konfliktu, války a terorismu, vyučovaného Mgr. Karlem Černým, Ph.D. na naší domovské Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, jsme se setkali s Jiřím Smutným a Mgr. Jolanou Tóthovou z KVH-Pevnost Terezín a prohlédli si na povrchu i v podzemí nejlépe zachované pasáže u Bastionu V, Ravelinu XVIII a Shromaždiště XXX. Celý příspěvek