Pozvánka na výstavu a nová publikace

Pevnost-Hradec-Kralove-2016V královehradeckém Muzeu východních Čech je až do 1. ledna 2017 k vidění výstava o pevnosti Hradec Králové, uspořádaná k 250. výročí zahájení její stavby. K výstavě vyšla publikace josefovského památkáře Jiřího Slavíka, nazvaná Královehradecká pevnost a obé rozhodně doporučuji. Přestože pevnost Hradec Králové byla svoji koncepcí i ve finální armované bastionové podobě zastaralá již v době výstavby, její struktura velmi zajímavým způsobem zapojovala hydrotechnické obranné stavby a obsahovala také několik netradičních prvků, například takzvané detašované fleše opatřené blockhausy. Najděte si proto cestu do Salonu republiky, metropole Východních Čech a pokud si vyhradíte celý den, můžete navštívit i nedaleko se nacházející pevnost Josefov, která se na rozdíl od Hradce Králové zachovala.

Terezínský seminář Bastionová opevnění

Ve čtvrtek 6. a v pátek 7. září se v Terezíně konal I. pracovní seminář Bastionová opevnění – zdivo, uspořádaný Národním památkovým ústavem – Ústí nad Labem, Klubem vojenské historie Terezín a Památníkem Terezín, zabývající se problematikou rekonstrukce a péče o zachovalé bastionové fortifikace v ČR. Semináře se zúčastnilo více než 30 odborníků různých oborů, od památkářů až po praktické realizátory oprav nebo dodavatele speciálního materiálu, zaznělo na něm celkem 14 příspěvků a byly provedeny dvě dlouhé exkurze na „Velkou“ i Malou pevnost. V rámci úvodního bloku, nazvaného „Jedinečnost bastionových pevností – specifika pevnosti a důvod jejich ochrany jako významného segmentu kulturního dědictví“, jsem přednesl svůj příspěvek „Bastionové pevnosti jako historické sociálně-disciplinační struktury“, který se zabýval rolí raně novověkých fortifikací v procesech vojenské revoluce a disciplinace v Evropě v 16.-18- století. Celý příspěvek