Seminář „Vodotechnický systém pevnostního města Terezín“

vodotechnikaDne 30. října jsem se zúčastnil zajímavého odborného semináře, pořádaného v Centru pevnostního stavitelství Terezín, nazvaného „Vodotechnický systém pevnostního města Terezín“, s příspěvkem, nazvaným „Historicko-sociální kontext hydrotechniky v bastionových pevnostech“. Zabýval jsem se obecně aktérstvím vody v historii fortifikačního stavitelství v rámci koncepce dlouhodobého vývojového procesu vojenské revoluce. Na semináři vystoupila řada odborníků z řad památkářů, historiků i architektů.

Pevnost Terezín – neveselo, truchlivo…

terezin_zaplavy_6Letošní záplavy dopadly tvrdě na pevnost Terezín. Souhrou několika různých zanedbání a zřejmě díky přispění „těžko pochopitelného šlendriánu“ (*) během stavby protipovodňových opatření do pevnosti pronikla voda, která poničila hlavně střední obranné pásmo, protiminový systém a kontreskarpu. Jak ve svém podrobném a kvalitním monitoringu zachytil Roman Gazsi, tak neuralgickým bodem byla výpustní stavidla. Celý příspěvek

Terezínský seminář Bastionová opevnění

Ve čtvrtek 6. a v pátek 7. září se v Terezíně konal I. pracovní seminář Bastionová opevnění – zdivo, uspořádaný Národním památkovým ústavem – Ústí nad Labem, Klubem vojenské historie Terezín a Památníkem Terezín, zabývající se problematikou rekonstrukce a péče o zachovalé bastionové fortifikace v ČR. Semináře se zúčastnilo více než 30 odborníků různých oborů, od památkářů až po praktické realizátory oprav nebo dodavatele speciálního materiálu, zaznělo na něm celkem 14 příspěvků a byly provedeny dvě dlouhé exkurze na „Velkou“ i Malou pevnost. V rámci úvodního bloku, nazvaného „Jedinečnost bastionových pevností – specifika pevnosti a důvod jejich ochrany jako významného segmentu kulturního dědictví“, jsem přednesl svůj příspěvek „Bastionové pevnosti jako historické sociálně-disciplinační struktury“, který se zabýval rolí raně novověkých fortifikací v procesech vojenské revoluce a disciplinace v Evropě v 16.-18- století. Celý příspěvek

Zahájení průvodcovské sezóny v pevnosti Terezín – a terezínské coupure

Klub vojenské historie – pevnost Terezín v neděli 22. dubna zahájil sezónu prohlídek pevnostního systému. Přišlo několik desítek návštěvníků, kteří mohli kromě okruhu po povrchu i v podzemí shlédnout i zajímavou výstavu historických pohlednic. Doporučuji využít v měsíci květnu další termíny návštěv – již  zítra, tuto neděli 6. května a poté v neděli 20. května. Ještě je možné využít možnost prohlídky po telefonickém objednání ve sváteční den 8. května. Celý příspěvek

Exkurze a prohlídka pevnosti Terezín

Ve středu 4. dubna jsme do Terezína zavítali ve skupině – v rámci předmětu Sociologie konfliktu, války a terorismu, vyučovaného Mgr. Karlem Černým, Ph.D. na naší domovské Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, jsme se setkali s Jiřím Smutným a Mgr. Jolanou Tóthovou z KVH-Pevnost Terezín a prohlédli si na povrchu i v podzemí nejlépe zachované pasáže u Bastionu V, Ravelinu XVIII a Shromaždiště XXX. Celý příspěvek

Další návštěva Terezína – KVH a kavalír Bastionu II.

Dnes jsem znovu strávil během výzkumu odpoledne v pevnosti Terezín. Na závěr jsem navštívil Bastion II a jeho kavalír, který je v rámci prací programu IOP rekonstruován od původní podoby z roku 1780 – tedy hlavně jeho valy. Zatím jsem se nedostal dovnitř do objektu, na kterém se stále pracuje. Prošel jsem se tedy po valu Bastionu II. a znovu vyfotografoval svoji oblíbenou pasáž u Ravelinu XVI a Shromaždiště XXVI. Když nad nimi prosvítalo zapadající slunce od Házmburku, dalo se ještě fotografovat… Celý příspěvek

Prosincová návštěva v Terezíně – KVH a Ravelin XVI

Na počátku prosince minulého roku jsem v rámci pokračujícího výzkumu navštívil pevnostní město Terezín a také duši dlouholetých snah o záchranu a rekonstrukci pevnostního systému, tedy členy KVH Terezín Jiřího Smutného a Jolanu Tóthovou. Dnes se koná návštěva další, a tak jsem si vzpomněl na svůj dluh, spočívající z úplného zapomenutí na zprávu o prosincové návštěvě. Po rozhovorech jsme s Jiřím zavítali na staveniště rekonstruovaného staticky narušeného Ravelinu XVI. Celý příspěvek