Uvedení knihy „Bastionové pevnosti a vojenská revoluce“ v pevnostním městě Josefov

IMG_1628V sobotu 16. května symbolicky v pevnostním městě Josefov proběhlo slavnostní uvedení mé první odborné monografie Bastionové pevnosti a vojenská revoluce. Společně s tím byla otevřena vernisáž výstavy unikátních dobových projekčních a stavebních plánů pevnosti Josefov, která vznikla péčí ing. arch. Lukáše Hudáka z asociace Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin XIV. Právě Ravelin XIV byl partnerem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy ve vydání zmíněné odborné publikace. Vernisáži výstavy a uvedení nové knihy předcházela mnou komentovaná prohlídka pevnosti Josefov včetně podzemních kasematových prostorů a střelby z dobových palných zbraní – mušket a 6liberního kasematního děla. Prohlídky se také zúčastnili zahraniční studenti FHS UK z mého kurzu v letním semestru By fire and sword… (YBH103). Celý příspěvek

Státnice na FHS UK a diplomová práce

Dnes jsem úspěšně završil magisterské studium na Pracovišti Historické sociologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy obhajobou diplomové práce „Význam bastionových fortifikací ve vývojovém procesu vojenské revoluce“. Jen v rychlosti jsem ji jak jsem přislíbil, v PDF verzi zpřístupnil v sekci Kdo jsem. Všem kolegům, přátelům a členům vojensko-historických sdružení, kteří mě podporovali a povzbuzovali v mé práci, tímto srdečně děkuji a těším se na další spolupráci.

Diplomová práce

diplomkaMoje tříměsíční nepřítomnost budiž omluvena skutečností, že jsem dokončoval svoji diplomovou práci, kterou budu v září t.r. obhajovat v rámci státních závěrečných zkoušek na magisterském oboru Historická sociologie na Fakultě humanitních studií UK. Mým tématem byl Význam bastionových fortifikací pro vývojový proces vojenské revoluce, vedoucím práce je doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. a hlavním konzultantem byl dr hab. Jaroslaw Kilias, prof. UW z Varšavské univerzity. Práci jsem již odevzdal a po doufejme že úspěšné obhajobě ji zde zpřístupním.