Vojenská služba v interdisicplinární perspektivě

IMG_3869Poslední dobou zanedbávám svůj web ve prospěch Twitteru. Slibuji, že se budu více snažit. Včerejšek byl velmi radostný den, neboť se zpožděním, ale přesto z tiskárny dorazil první svazek nové vydavatelské řady Militaria academica, kterou vydává naše Společnost pro výzkum dějin vojenství ve spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium. Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě přináší šest studií, zaměřených na problémové otázky kulturních dějin vojenské služby v 19. a 20. století. Obzvláště si cením příspěvku profesora Jaroslawa Kiliase z Varšavské univerzity, historického sociologa se zájmem o militární dějiny. Knihu jsem nejen editoval, ale přispěl jsem také studií o různých formách symbolických i fyzických úniků z paměti a zkušenosti povinné základní vojenské služby: je to patrně poslední text, kterým se vracím k již dokončenému grantovému výzkumu, který vyprodukoval naši kolektivní monografii Mezi pakárnou a službou vlasti. Co se týče dalších svazečků a svazků, plánovaných pro Militaria academica, máme již několik nápadů a myslím, že do konce tohoto roku se objeví  minimálně jeden. Knihu si již můžete objednat na Kosmasu.

Vítězství v Soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově (ročník 2022)

snimek-obrazovky-2020-10-14-v-22.35.46-2Nesmírně si vážím toho, že hodnotící komise letošní Soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově moji knihu Východ proti Západu? Krymská válka (1853–1856) pohledem historické antropologie ocenila jako knihu vítěznou. Dělené 1.–2. místo sdílím s monografií, jejímž autorem je hebraista Pavel Sládek z Filozofické fakulty UK. Ještě jednou srdečně děkuji všem, kteří mi pomohli v procesu zrodu mé knihy o krymské válce a také těm, kteří jí přiřkli takové ocenění!

Militární panel na 12. sjezdu českých historiků

12SCH-300x82Jak jsme již oznamovali na stránce mé domovské Společnosti pro výzkum dějin vojenství, tak v září se díky péči Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem koná již 12. sjezd českých historiků, zásadní to profesní shromáždění naší komunity. Mě velmi těší, že jeho součástí bude i volný panel P09, nazvaný „Dějiny vojenství a jejich současné interdisciplinární přesahy“. Spolugarantem panelu jsem já společně s Jiřím Hutečkou. Celý příspěvek

„Pakárna“ právě vyšla

IMG_1248V nakladatelství Academia právě vyšla naše kolektivní monografie Mezi pakárnou a službou vlasti, zachycující bez příkras paměť a zkušenost několika generací českých mužů na povinnou základní vojenskou službu v letech 1968-2004, tedy až do roku zrušení povinné vojny. Editorem byl kolega Jiří Hlaváček z ÚSD AV ČR. Kniha obsahuje mj. moji studii, nazvanou „Armádní disciplinační řád v historické subjektivitě bývalých vojáků základní služby“ (str. 200-282), psanou z pozic post-pozitivistické orální historie, která se v širších souvislostech zabývá fenoménem tzv. mazácké vojny a šikany v ČSLA i porevoluční AČR. Velmi doporučuji tento v českém prostředí vůbec první odborný text, zabývající se tímto opomíjeným, ale přitom společensky dosti ožehavým tématem. Celý příspěvek

Úspěch na Cenách COHA 2020/21

ceny_coha_spolecnaVelkou radost jsem dnes zažil na předávání Cen České asociace orální historie (COHA) za nejlepší práce, využívající metodu orální historie (ročník 2020/2021). Na pomyslných stupních vítězů totiž  v kategorii prací vysokoškolských první dvě místa ze tří obsadili moji studenti a diplomanti z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Celý příspěvek

Militární panel na 12. sjezdu českých historiků

Snímek obrazovky 2022-01-30 v 12.27.59Ve dnech 20.-22. září 2022 se koná v Ústí nad Labem již 12. sjezd českých historiků. V jeho rámci se podařilo prosadit rovněž samostatný panel, věnovaný historii vojenství, jehož mám čest být garantem (spolugarantem je doc. Jiří Hutečka). Jak již název panelu, P09-Dějiny vojenství a jejich současné interdisciplinární přesahy napovídá, nezůstaneme obrazně řečeno pouze na bojišti, ale budeme se snažit prozkoumat relevanci historie vojenství i za jejími hranicemi. Na sjezd se můžete přihlásit zde. O podobě panelu a jeho příspěvků více napoví abstrakt v záhlaví: Celý příspěvek

Revue Prostor č. 116

rp 116 obalkaVyšla nová revue Prostor, již číslo 116, nesoucí podtitul „Vlčí máky. Průvodce válkou“. Obsahuje rovněž texty dvou členek a členů naší Společnosti pro výzkum dějin vojenství, tedy Marie Koldinské (Vítejte ve zlých časech. Bílá hora 1620-2020) a mé osoby. Přispěl jsem zamyšlením nad naším pomalu končícím tříletým výzkumem paměti a zkušenosti povinné základní vojenské služby v letech 1968-2004 s názvem „Základní vojenská služba jako destrukce mužnosti“. Pořízení nového čísla revue Prostor, v němž se nachází množství kvalitního čtení, vřele doporučuji.

Přemysl Vacek: Barokáři

barokariKdyž mě před čtyřmi lety jeden z předních českých loutnistů Přemysl Vacek požádal o vedení orálně-historické diplomové práce na FHS UK, začal tím fascinující dialog o staré hudbě, temporalitě a lidské subjektivitě. Na jeho konci se zjevil suverénní kvalifikační text, který získal fakultní nominaci na významnou Cenu ministra školství. Kvalita textu přímo volala po přetavení do podoby monografie. K tomu naštěstí došlo ve spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium. Kniha je nyní v tisku a s trochou štěstí se objeví již na předvánočním knižním trhu. Celý příspěvek