Pozvánka na výstavu a nová publikace

Pevnost-Hradec-Kralove-2016V královehradeckém Muzeu východních Čech je až do 1. ledna 2017 k vidění výstava o pevnosti Hradec Králové, uspořádaná k 250. výročí zahájení její stavby. K výstavě vyšla publikace josefovského památkáře Jiřího Slavíka, nazvaná Královehradecká pevnost a obé rozhodně doporučuji. Přestože pevnost Hradec Králové byla svoji koncepcí i ve finální armované bastionové podobě zastaralá již v době výstavby, její struktura velmi zajímavým způsobem zapojovala hydrotechnické obranné stavby a obsahovala také několik netradičních prvků, například takzvané detašované fleše opatřené blockhausy. Najděte si proto cestu do Salonu republiky, metropole Východních Čech a pokud si vyhradíte celý den, můžete navštívit i nedaleko se nacházející pevnost Josefov, která se na rozdíl od Hradce Králové zachovala.

Problematika hybridní války – nový kvalitní text

Včera, 18. února na FHS UK úspěšně obhájil bakalářskou práci můj estonský kolega Joosep Grents, kterému jsem vedl kvalifikační práci, zabývající se problematikou současné diskuse o asymetrické a hybridní válce v kontextu Druhé libanonské války (2006) a současné Války v Donbasu. Práce s názevem „The Complexities of Hybrid Warfare. A Study in contemporary Military History“ čerpá inspiraci z historicko sociologického konceptu války renomovaného autora Sinišy Maleševiče a představuje text na vysoké teoreticko-metodologické úrovni, typické spíše pro kvalitní diplomové práce. Autor dospěl komparativní metodou k velmi zajímavým závěrům. Joosep se nyní vrací do Estonska, kde bude absolvovat vojenskou službu. Text jeho práce bude zřejmě brzy zveřejněn v repozitáři kvalifikačních prací Univerzity Karlovy, ale pro zájemce jsem schopen jej se svolením autora poskytnout již nyní.

Nominace na Cenu rektora – Cenu prof. JUDr. Karla Engliše

Je mi velkou ctí obdržet za svoji diplomovou práci a studijní výsledky z magisterského studia historické antropologie za Fakultu humanitních studií UK nominaci na Cenu rektora – Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů Univerzity Karlovy za rok 2015. Doufám, že bez ohledu na výsledek budu naši fakultu i téma historické antropologie války důstojně reprezentovat.

Druhý diplomní text volně ke stažení

Včera, 8. září, jsem na Katedře Obecné antropologie FHS UK úspěšně obhájil svoji diplomovou práci Krev, čest a hrůza. Reprezentace pevnostní války v obléhacích denících britských obránců Bergen-op-zoom z roku 1747 a završil tak magisterské studium na této katedře. Jak jsem již dříve slíbil, zpřístupňuji tedy tento text v elektronické formě zde. V současnosti se uvažuje o možných formách jeho publikace v podobě odborné monografie a v průběhu podzimu tohoto a jara příštího roku jej budu ještě rozšiřovat a doplňovat. Rozsah textu je cca 330 normostran A4 a disponuje barevnou plánovou a obrazovou přílohou o rozsahu 46 stran A4.